Verbetering van teamprestaties

Vechtsporten zijn ook populair voor teambuilding. Ze vereisen actieve deelname van alle teamleden, wat kan leiden tot een hogere mate van betrokkenheid en interactie dan bij een typische teambijeenkomst.

 

Bovendien kunnen vechtsporten het vertrouwen en de samenwerking binnen het team versterken. Om succesvol te zijn, moeten teamleden immers op elkaar vertrouwen en samenwerken, wat uiteindelijk kan leiden tot sterkere teambanden.

Bij teamtraining en -coaching is het mijn doel om de collectieve prestaties te verbeteren, de werkomgeving positief te maken en het werkproces aangenamer te maken. Mijn actieve sessies zijn gericht op het ontsluiten van het potentieel van het team, waarbij de nadruk ligt op zelfontwikkeling. De oefeningen zijn thematisch georganiseerd en laten ruimte voor discussies.

Plaats en tijd

De teamtrainingen zijn mogelijk op de locatie van Limed Sport, maar kunnen ook op een externe locatie worden gegeven. Ze zijn dus ook niet gebonden aan de openingstijden van Limed Sport, maar worden in afstemming met de kant gepland.


Een verkennend gesprek is de eerste stap

Als je een teambuildingssessie of -traject wilt organiseren, plan dan eerst een kennismakingsgesprek. Op basis daarvan kunnen we een prijsopgave maken. Neem contact op zodat we samen het doel en de invulling van het traject kunnen bepalen.